Ekrana yazı yazdırmak değişken tanımlamak ve klavyeden veri girişi yapmaktan sonra sıra artık koşullara yani if-else ye geliyor , if koşul birdiririr. if () parantezler içerisine koşulumuzu bildiririz , koşulu sağladığı taktirde işleme devam eder.


class ifornek{

public static void main(String[] args)

{
int sayi=3;

// burada int olarak sayı tanımladık ve sayımıza 3 değeri verdik

if (sayi==3)

/*

burada öncelikle "==" karşılaştırma operatörüdür.

sayinin 3 ile eşit olup olmadığını karşılaştırır ve sonuç olarak eğer koşulu sağlıyorsa

bir alttaki işlemi yaparak devam eder

*/
System.out.println("sayi=3");
//eğer koşulumuz sağlanıyorsa ekrana "sayi=3" yazacaktır.

}

}

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan