Android Programlama da Web servisi ile bağlantı kurma işlemiVolley kütüphanesiyle kodlanmış ufak bir örnek.


//istek atıp veri çekme
 RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);

// Merkez Bankası döviz kurlarına istek atmak için url i hazırlıyoruz
 String url ="http://www.doviz.com/api/v1/golds/all/latest";
 StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.GET, url,
 new Response.Listener<String>() {
 @Override
 public void onResponse(String response) {
 // Apiden gelen data yı string olarak alıyoruz
 JSONObject json = new JSONObject(response);
 JSONArray jsonArray = new JSONArray(json);
 txtResponse.setText("Response is: "+ jsonArray.getJSONObject(1).getString("short_name"));
 }
 }, new Response.ErrorListener() {
 @Override
 public void onErrorResponse(VolleyError error) {
 txtResponse.setText("Servis çalışmıyor!");
 }
 });
 queue.add(stringRequest);

<strong>

 

Yönetim Bilişim Uzmanı – Bilal MASKAN