Nedir Bu Görüntü İşleme ?

Görüntü işleme: ölçülmüş veya kaydedilmiş olan elektronik görüntü verilerini, elektronik ortamda (bilgisayar ve yazılımlar yardımı ile) amaca uygun şekilde değiştirmeye yönelik yapılan bilgisayar çalışması.

Görüntü işleme, kaydedilmiş olan, mevcut görüntüleri işlemek, yani mevcut resim ve grafikleri, değiştirmek, yabancılaştırmak ya da iyileştirmek için kullanılır.

Görüntü İşlemenin Zorlukları

Görüntü sinyalzorluk-357x500i pek çok durumda gürültüden
etkilenebilir:
– Objektif bozulmaları (Lens distortions)
– Isıklandırma durumları (Lighting conditions)
– Sensör termal gürültü (Sensor thermal noise)
– Hareket bulanıklığı (Motion blur)
– Sıkıstırma problemleri (Compression artifacts)

Görüntü İşlemenin Kullanım Alanları

 •  Yapay Sinir Ağları
 • Dalgacık Dönüsümü
 • Markov Rasgele Alan Süzgeçleri
 • İteratif Hücresel Resim İsleme Algoritması
 • Yönlendirme Süzgeçleri
 • Genetik Algoritma
 • Görüntü İletimi
 • Bulanık Mantık

Görüntü isleme hangi alanlarda kullanılmaktadır?

 • Askeri Endüstri (denizaltı sonic dalga taramaları) , sualtı görüntüleme
 • Güvenlik, kriminal laboratuarlar
 • Tıp
 • Tümör, damar gibi yapıların belirginlestirilmesi, Tomografi, Ultrason
 • Robotik, trafik, astronomi, radar, gazete ve fotoğraf endüstrisi uygulamaları
 • Hayvancılık (sığır eti kalite tayini) , petrol arama
 • Fizik, sanat, biyomedikal alanları
 • Uzaktan algılama uygulamaları
 • Uydu görüntüleri üzerinde nüfus yoğunluğu, yerlesim yerleri, çevre kirliliği ve benzeri
 • çevresel sartların tespiti
 • Uydu görüntüleri üzerinde hava gözlem ve tahmin uygulamaları
 • Yüz tanıma ve Güvenlik Sistemleri
 • Duygu Analizi

Görüntü İşlemek İçin hangi Yazılım Dilini Kullanmalıyım ?

görüntü işleme

Hangi Programlama dili ile görüntü işleme yüz tanıma duygu algılama işlemleri yapabilirim .

Görüntü İşleme(image processing) işlemi  c++ + openCV + ipp kütüphanesi ile yaparak yüksek performans sağlayabilirsin .

Başlangıç için Java veya Python iyi  olacaktır.
Java için JavaCV
C# için EmguCV veya AForge Library kullanılabilir.
Matlab .m file dosyalarını C# veya Java’dan çağırılabilir.
Kolaylığı ve kullanım yaygınlığı + platform bağımsızlığı açısından Java’ önerilmektedir.

Görüntü İşleme Teknikleri İle Yapılmış Çalışmalar ve hazırlanmış bazı Tezler

 • BUĞDAY ÜRETİMİNDE YABANCI OT YOĞUNLUĞUNUN GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ
 • YÜZ TANIMA İŞLEMİ İLE PERSONEL TAKİBİ YAPAN BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMASI
 • YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KEMİK KIRIKLARININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI TESPİTİ
 • DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK GÖRÜNTÜLERDEN DETAY ÇIKARIMI
 • SİBER GÜVENLİKTE BİYOMETRİK SİSTEMLER VE YÜZ TANIMA
 • MERA HAYVANCILIĞINDA UYDU GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMI
 • DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACI İÇİN GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI KONTROL ALGORİTMALARINI GELİŞTİRİLMESİ
 • GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TAKLİT ELEKTRONİK MALZEMELERİN BELİRLENMESİ
 • GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK MİNERAL TANIMA
 • GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANARAK OPTİK KARAKTER TANIMLAMA
 • GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI İNSANSIZ MOBİL ARAÇ KONUMLANDIRMA SİSTEMİ
 • SABİT GÖRÜNTÜLERDE GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ İLE ORMAN YANGINI TESPİTİ
 • UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE TIBBİ GÖRÜNTÜLERDEN BENZER GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİYLE BİLGİ ÇIKARIMI

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan