Java programlama dilinde klavyeden veri girişi yapmanın birden fazla yolu mümkündür ancak biz başlangıç olarak scanner i kullanacağız.

Öncelikle bir scanner tanımlamalııyız.

Scanner tanımlayacağımız için scanner kütüphanesini import etmeliyiz.

Aşağıda kodlarımda nasıl tanmlanacağını ve kullanacağını inceleyebilirsiniz.


import java.util.Scanner;
//Scanner kütüphanesini import ettik.

public class klavyedenverigirisi {
public static void main(String[] args)
{

Scanner klavye=new Scanner(System.in);
//klavye adında scanner tanımladık.

int sayi;
// sayi adında tam sayı olan int değişken tanımladık.

System.out.print("Bir Sayı Giriniz :");
//ekrana "" içerisindeki metin girmesini istedik.

sayi=klavye.nextInt();
//tanımladığımız sayıyı bu şekilde klavyeden alıyoruz.

System.out.println("Girdiğiniz sayı ="+sayi);
//kalvyeden aldığımız sayıyı bu şekilde ekrana yazdırabiliriz.
}

}

Programın ekran çıktısı:
java-scanner

 

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan