Java programla dili ile bunu yapmak diğer dillerdede olduğu gibi çok basit, öncelikle değişkenlerimizi tanıtacağız sonrasında toplamak içi “+”, çıkarmak için “-” , bölmek için”/”, çarpma işlemi için “*” kullanarak yapacağız.
Aşağıda yazdığım kodlarda daha ayrıntılı bir şekilde açıkladım .

public class islemler {
  public static void main(String[] args)
   {
  int sayi1,sayi2,toplam,fark,carpım;
  // burada integer tipinde değişkenlerimizi tanımladık

  float ort,bolum;
  // ortalama ve bölüm tam sayı sonuç vermeyebilir bunun için float olarak tanımladık

  sayi1=15;
  sayi2=5;
  //burda sayi1 ve sayi2 nin değerlerini girdik.
  toplam=sayi1+sayi2;
  fark=sayi1-sayi2;
 carpım=sayi1*sayi2;
 ort= (sayi1+sayi2)/2;
 bolum=sayi1/sayi2;
 /*
  Burada toplam,fark,ort,bolum,carpım işlemlerimizin,
  nasıl çalışacağını tanıttık
 */
 System.out.println("Toplam="+toplam+"\nfark="+fark+"\ncarpım="+carpım+"\nortalama="+ort+"\nbölüm="+bolum);
//Son olarak da sonuçları "System.out.println" komutu ile ekrana bu şekilde yazdırdıyoruz.

 }
}

Programın ekran çıktısı:

islemlerjava

Ekran Çıktısı

 

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan