Bir önceki yazımda javada dört işlem yapmayı anlatmıştım bu yazımda ise veri girişini klavyeden yaparak dört işlem yapacağız.Bunun için daha önceki yazdığımız kodlarda sayi1 ve sayi2 değişkenleri klavyeden almak için scanner kullanacağız.

import java.util.Scanner;
public class islemler {
public static void main(String[] args)
{
Scanner klavye=new Scanner(System.in);
// burada verileri klavyeden almak için scannerimizi tanımladık
int sayi1,sayi2,toplam,fark,carpım;
// burada integer tipinde değişkenlerimizi tanımladık

float ort,bolum;
// ortalama ve bölüm tam sayı sonuç vermeyebilir bunun için float olarak tanımladık

System.out.print("Sayi1 i giriniz : ");
sayi1=klavye.nextInt();

System.out.print("Sayi2 yi giriniz : ");
sayi2=klavye.nextInt();
//Bu şekilde klavyedenn verilerimiz aldırıyoruz.

toplam=sayi1+sayi2;
fark=sayi1-sayi2;
carpım=sayi1*sayi2;
ort= (sayi1+sayi2)/2;
bolum=sayi1/sayi2;
/*
Burada toplam,fark,ort,bolum,carpım işlemlerimizin,
nasıl çalışacağını tanıttık
*/
System.out.println("Toplam="+toplam+"\nfark="+fark+"\ncarpım="+carpım+"\nortalama="+ort+"\nbölüm="+bolum);

}
}

Bir öncekinden farklı olarak sayi1 ve sayi2 yi kodların içinde değer vermek yerine programı çalıştırdıktan sonra klavyeden girilmesini istedik.

Programın ekran çıktısı:

java-islem2

 

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan