İf  koşul yapısından bahsetmiştim şimdi ise elseden bahsedeceğim if else ile kullanılır ve değilse anlamındadır . yani if koşulunu sağlıyorsa 1. yola sağlamıyorsa yani else 2. yola git . Kodlarla anlatınca biraz daha açıklayıcı olacaktır.


public class ifelse{

public static void main(String[] args)

{

int a;
//a diye bir tam sayı değişkenimizi atadık

a=10;
//a sayımıza bir değer verdik

if (a==10)
{
System.out.println("sayi=10 ");
//burda koşulumuza göre sayı 10 a eşitse ekrana "sayi=10" yazacaktır.
}

else
// else yani değilse ,
// eğer koşulumuz sağlanmıyorsa elsenin altındaki işlemden devam edilecektir.
System.out.println("Sayi  10 a eşit değil");
// ve ekrana "Sayi  10 a eşit değil" yazılacatır.

}

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan