Java da yerel ıp adresini bulmak oldukça basittir. Bunu bir kaç kodla aşağıda görüldüğü gibi çok rahat bir şekilde yapabiliriz.


import java.net.InetAddress;

public class JavaApplication13
{

public static void main(String[] args) throws Exception

{
System.out.println(InetAddress.getLocalHost());
}
}

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan