son endeks ve ilk endeks girildiğinde kullanım miktarını hesaplayınız.


create trigger trgmiktar

on fatura

after insert

as

begin

declare @ilk int

declare @son int

select @ilk=ilk_endex,@son=son_endex from inserted

update fatura set kullanım_miktarı=@son-@ilk where fid=(select fid from inserted)

end

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan