Ürün satışı yapıldığında ilgili faturanın odemedurum alanını 1 olarak güncelleme


create trigger trgode

on satıslar

after insert

as

begin

declare @vfid int

select @vfid=fid  from inserted

 

update fatura set odemedurum=1 where fid=@vfid

end

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan