yeni fatura girildiğinde kullanım miktarının %2 si kayıp kaçak bedeli olarak alınacaktır

buna göre fatura alanını yeniden hesaplatınız.


create trigger trgkacak

on fatura

after insert

as

begin

declare @vfid int

declare @vkulmik int

select @vfid=fid,@vkulmik=kullanım_miktarı from inserted

update fatura set kacak_kullanım_miktarı=@vkulmik*0.02 where fid=@vfid

end

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan