ybsYönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, “ endüstriyel ve ticari işletmelerin yönetimi ve işleyişinde bilgisayar ve daha genel ifadeyle bilişim teknolojilerine dayalı bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacında olan” bir yükseköğretim programıdır.

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Gerek özel, gerekse kamu kuruluşlarında yönetim bilişim sistemleri alanında yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç hızla artmaktadır.Bunun yanı sıra dünyada ve ülkemizde disiplinler arası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır.

YBS de, bilişim ve işletme konularını sentezlemesi dolayısıyla bu ihtiyacı gidermek üzere, donanım, yazılım, analiz, planlama, karar-kontrol verme modelleri ve veri tabanı kullanarak bir kurumun işleyiş, yönetim ve karar verme işlevlerini desteklemek üzere bilgi sunan, bütünleşik insan-makine sistemlerini inceleme yetkinliğinde bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Yönetim Bilişim Sistemleri dünyada olduğu gibi, ülkemizde de endüstriyel ve ticari işletmelerde, hem bilgi teknolojileri, hem de işletme ve yönetim alanlarında geniş bilgi sahibi “Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri Profesyonellerini Yönetim bilişimcileri” yetiştirecek, yetişen bireyler öncelikle Osmaniye olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.

Bu bölümden mezun olacakların iş bulma imkanlarının fazla ve gelirlerinin üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olması beklenmektedir. Bölüm mezunları “yönetim bilişimcisiunvanı ile aşağıda yer alan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında istihdam edilebilir:

•             Bilişim Uygulamalarının Tasarımı ve Geliştirilmesi,

•             Bilişim Projelerinin Yönetimi,

•             Bilişim Kaynaklarının ve Sistemlerinin Yönetimi,

•             Bilişim ve İletişim Teknolojilerinde Risk ve Güvenlik Yönetimi,

•             Süreç Tasarımı ve İş Akışı Yönetimi,

•             E- iş ve E-dönüşüm Projelerinin Yönetimi,

•             Bilişim ve İletişim Çözümlerinin Pazarlama ve Satış Hizmetleri,

•             Bilişim ve İletişim Teknolojileri Alanlarında Girişimcilik, Danışmanlık ve Yöneticilik,

•             Kurumsal Kaynak Planlaması,

•             Müşteri İlişkileri Yönetimi,

•             Tedarik Zinciri Yönetimi,

•             Kurumsal Bilgi Yönetimi, Kurumsal Zekâ Yönetimi ve Yönetim Destek Sistemleri,

•             E-Ticaret Alanında Girişimcilik, Danışmanlık ve Yöneticilik,

kaynak : http://ybs.bartin.edu.tr

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan